Ortezy w sporcie zapobieganie kontuzjom i wspomaganie rehabilitacji

Sport jest integralną częścią życia wielu osób, oferując nie tylko korzyści zdrowotne, ale także satysfakcję emocjonalną i społeczną. Jednak zwiększona aktywność fizyczna niesie ze sobą ryzyko kontuzji, które mogą poważnie zakłócić codzienne funkcjonowanie i dalsze uprawianie sportu. W tym kontekście,…